NHÓM DỊCH:
Chill Blue Team
2 truyện
Last updated: 26/07/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Ý nghĩa về tên nhóm Chill Blue Team: là thư giãn , tự do và tận hưởng (Mong mọi người đến đọc truyện điều có những cảm xúc trên)