NHÓM DỊCH:
Drama Queen
7 truyện
Last updated: 26/03/2023
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm mình làm vì thích thoy nha, nên tiến độ có khi không nhanh đâu. Mong các cậu ủng hộ nhé!