NHÓM DỊCH:
Jelly Jilly
2 truyện
Last updated: 17/08/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Mình là Rin đến từ Jelly Jilly. Hiện tại mình mới chỉ đang làm việc solo, nhưng mình đảm bảo các chap truyện vẫn ra đều đặn.