NHÓM DỊCH:
Sói-Team Translators
8 truyện
Last updated: 06/08/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Chào mừng các bạn đã đến với Sói-Team Translators. Sói-Team thành lập vào 17/09/2019. Truyện chúng mình dựa vào tiêu chí: nội dung hay- art đẹp. Mong mọi người ủng hộ cho team mình nha <3