NHÓM DỊCH:
Thế Giới Truyện Oneshot
2 truyện
Last updated: 11/10/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Thế Giới Truyện Oneshot chào mừng mọi người ghé thăm. Ở đây chúng tớ dịch và làm những bộ truyện oneshot hay bộ truyện nhiều tập nhưng mỗi tập ít ảnh. Nhóm mình làm phi lợi nhuận và cũng mới lập nên mong mọi người giúp đỡ!!