NHÓM DỊCH:
Thủy Đụt Team
1 truyện
Last updated: 28/12/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm mình thành lập được 3 năm chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/12/2019. Nhóm làm chủ yếu là thể loại manhwa và ngôn tình. Ngoài ra còn có các thể loại khác.