THỂ LOẠI:
Chuyển Sinh
732 truyện
Last updated: 27/03/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
';