THỂ LOẠI:
Đam Mỹ
1,132 truyện
Last updated: 29/03/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Truyện tình cảm giữa nam và nam.
';