THỂ LOẠI:
Shoujo Ai
882 truyện
Last updated: 25/03/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ trong các manga, anime
';